EFEKTYWNOŚĆ DIETOTERAPII W PRZEBIEGU SIBO

Mikrobiota jelitowa człowieka tworzy złożoną ekologię bakteryjną. Charakteryzuje się ogromną zawartością mikrobiomu, ich szerokim zróżnicowaniem i złożonością interakcji. Największą aktywność, liczebność i zróżnicowanie wykazuje mikrobiota występująca w jelicie grubym). Z wiekiem liczebność drobnoustrojów w organizmie wzrasta. Dominującym miejscem jest okrężnica, zawierająca 38 bilionów bakterii. Wszelkie zaburzenia równowagi tego złożonego mikrobiomu jelitowego, zarówno jakościowe, jak i …

EFEKTYWNOŚĆ DIETOTERAPII W PRZEBIEGU SIBO Read More »